Bucuresti Strada Banu Antonache 40-44 (Floreasca)

Confidentialitate

POLITICA DE SECURITATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
PRINCIPIILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună – credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.
2. Datele cu caracter personal sunt colectate numai în scopuri determinate, explicite şi legitime, iar prelucrarea ulterioară n u va fi incompatibilă cu aceste scopuri.
3. Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sunt adecvate, pertinente şi neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate .
4. Datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării sunt exacte şi, dacă este cazul, actualizate.
5. Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care au fost colectate.
6. Datele cu caracter person al se prelucrează în conformitate cu drepturile persoanei vizate prevăzute de Legea 677/ 2002.
7. Se vor lua măsurile necesare pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului în care sunt colectate şi pentru care vor fi p relucrate, să fie şterse sau rectificate.
8. Se vor lua măsurile tehnice şi organizatorice (procedurale) adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.
9. Datele cu caracter personal nu pot fi transferate către o ţară sau teritoriu din afara UE şi S EE, decât în condiţiile în care acea ţară sau teritoriu asigură un nivel de protecţie adecvat pentru protecţia drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.
10. Societatea IT STEPS STUDYING SRL prelucreaz ă datele cu caracter personal furnizate de clienți în scopul întocmirii bazelor de date cu participanții la cursurile de formare profesională și al emiterii certificatelor de participare/absolvire. Datele nu vor fi dezvăluite altor destinatari. O parte di n date (adresa e – mail, nr. de telefon) vor fi folosite pentru a – i ține la curent pe clienți cu activitatea noastră. Clienții care pun la dispoziție datele cu caracter personal beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. De asemenea, au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la IT STEPS STUDYING SRL. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Administrator,
Victor PODARILOV

 

 

NOTĂ DE INFORMARE

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Stimate Client,
Subscrisa, IT STEPS STUDYING SRL, persoana juridica romana, cu sediul social in Mun. Bucureşti, str. Banu Antonache nr. 40-44, etaj 2, sector 1, numar de ordine in Registrul Comertului Bucuresti j40/4965/2015, cod unic de inregistrare 34416121, prin administrator Podarilov Victor, prin natura activităţilor pe care le desfășoară, prelucrează datele cu caracter personal, precum nume, prenume, adresa, CNP, date carte de identitate, număr de telefon, e-mail, prin mijloace automate şi neautomate, furnizate de dumneavoastră prin acest document în scopul incheierii si derularii contractului de instruire, precum si in scopuri de marketing, reclamă, publicitate, precum și în vederea transmiterii unor informații generale despre produse, servicii și companie. În relaţia cu terţii, datele personale sunt utilizate de catre Societate în relație cu companiile din același grup, precum și cu partenerii contractuali, pe teritoriul Romaniei.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată catre IT STEPS STUDYING SRL. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în strainatate.

Cu stima,
IT STEPS STUDYING

 

 

Doriti sa vi se trimita o serie demonstativa de lectii?


Yes
No

Va rugam sa completati urmatorul formular


Introduceti codul SMS pentru confirmare